blog architektoniczny
Strona główna Biura Projektowego - Furmanek AleksanderRealizacje Biura Projektowego - Furmanek Aleksander
Strona główna Biura Projektowego - Furmanek Aleksander
Artis sola domina necessitas
Artis sola domina necessitas
Artis sola domina necessitasWrocław: Ekologia konstruktywnie


Podsumowanie konferencji "Ekologia konstruktywnie. Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych" na koniec drugiego dnia obrad - przemawia arch. Mariusz Szabłowski, Kanclerz Collegium Mazovia (foto: AF, 2015).

Jednym z ciekawszych wydarzeń, w których miałem przyjemność uczestniczyć w ostatnich kilku miesiącach, była konferencja naukowa Ekologia konstruktywnie. Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 5-6 marca, a została zorganizowana przez Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Ta, mająca swoją siedzibę w Siedlcach, uczelnia realizuje obecnie Projekt Ekologia konstruktywnie, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie we Wrocławiu było pierwszą z cyklu trzech zaplanowanych Konferencji Regionalnych i zatytułowano je Planowanie Przyjaznego Miasta, a patronat nad nim objęła Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

W pierwszym dniu szczególnie zaciekawił mnie premierowy pokaz ośmiu filmów krótkometrażowych wykonanych w ramach projektu przez develoCity Media. Autorem wszystkich tych produkcji jest arch. Krzysztof Baczyński, które jest także ekspertem UE oraz ONZ ds. zrównoważonego rozwoju miast. Filmy ukazują wybrane realizacje inwestycji proekologicznych w Europie Zachodniej, m. in. HafenCity w Hamburgu, osiedle mieszkaniowe BedZED w Sutton pod Londynem, czy pasywne budynki biurowe w Brukseli. Na uwagę zasługują też wszystkie wykłady tego dnia, jednakże szerzej omówię poniżej tylko jeden - dotyczący osiedla Nowe Żerniki. Zainteresowanych tym i pozostałymi wystąpieniami odsyłam do obejrzenia nakręconych podczas konferencji filmów, które Collegium Mazovia zamieściła na swoim kanale na YouTube.

Tym jednym, które postanowiłem wyróżnić tutaj krótką wzmianką jest inspirujący referat pt. Strategie Rozwoju Mieszkalnictwa wygłoszony przez arch. Zbigniewa Maćkowa, jednego z najbardziej znanych polskich architektów, a równocześnie także Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Opowiedział zebranym o szerokim tle powstawania projektu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Grupa ponad czterdziestu pracowni pracowała nad tym tematem wspólnie przez ponad rok i dalej kontynuuje swoją pracę w celu znalezienia najlepszego rozwiązania. Dla stworzenia "kośćca osi zielonej" (sformułowanie prelegenta), istotna była właściwa lokalizacja ciągów pieszych, usług oraz lokalizacja infrastruktury społecznej (w skład której wchodzą m. in. bazar osiedlowy - targowisko, Dom Kultury, Dom Seniora z serwisem plus, przedszkole, żłobek, przychodnia lekarza rodzinnego). Całość z odpowiednią ilością przestrzeni przeznaczonej na wypoczynek codzienny, w dużej mierze opierająca się właśnie na tej osi zielonej rekreacyjnej. Owa oś staje się, moim zdaniem, ciekawym elementem krystalizującym całe zamierzenie inwestycyjne. Zaprojektowano ponadto różne rozwiązania ekologiczne takie, jak m. in. pełne wykorzystanie wody deszczowej, oświetlenie LED, czy elektryczne busy. Zbigniew Maćków odsłonił przy okazji rozliczne problemy, które towarzyszą współczesnemu budownictwu mieszkaniowemu, m. in. spekulacja na rynku, nadmierna tzw. "optymalizacja" projektów przez deweloperów, brak niezależnego finansowania architektów. Do prezentowanego projektu przystąpiło już kilka firm deweloperskich. Ale to nie koniec możliwości, gdyż potencjalnym mieszkańcom zaproponowano również rozwiązanie alternatywne w stosunku do monopolu na budowanie budynków mieszkalnych przez deweloperów. Chodzi mianowicie o kooperatywy - przetargi na sprzedaż działek w użytkowanie wieczyste, adresowane bezpośrednio do przyszłych mieszkańców. Jest to bardzo interesująca opcja pozwalająca przede wszystkim na znaczne zmniejszenie kosztów własnego lokum. Z drugiej strony nabywcy mają większy wpływ na kształtowanie środowiska zamieszkania i samego mieszkania. Ponadto można świadomie dobrać wśród jakich sąsiadów chcemy mieszkać. Idea kooperatyw wydaje się o wiele atrakcyjniejsza niż tradycyjny system deweloperski, gdyż można na przykład stworzyć kooperatywę z grupą znajomych i nabyć działkę pod zabudowę, a następnie wspólnymi siłami wybudować budynek. Szerzej o omawianej inwestycji we Wrocławiu można przeczytać też na stronie inwestycji: nowezerniki.pl. Chciałbym przy tej okazji podzielić się osobistą refleksją. Przykład kooperatyw na osiedlu Nowe Żerniki pokazuje, że można budować inaczej, a przy tym obniżyć cenę metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania. Szkoda tylko, że jest to raczej wyjątek od reguły. Przychylnie patrząc na pomysł kooperatyw, uważam, że case study zaprezentowane przez arch. Zbigniewa Maćkowa może być zwiastunem coraz powszechniejszego przejęcia przez architektów, a także przyszłych mieszkańców, decydującej roli przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektów mieszkaniowych... Czasem będzie się to odbywać przy współudziale deweloperów, a czasem i bez nich.

Drugi dzień wrocławskiej konferencji Ekologia konstruktywnie został poświęcony na przeprowadzenie interaktywnej sesji warsztatowej, realizowanej w formie trójkątów zadaniowych. Uczestnicy mieli za zadanie wcielić się w jedną z trzech ról - można było chociaż na chwilę zostać deweloperem, projektantem lub urzędnikiem. Na koniec konferencji dokonano jej podsumowania.

Warto jeszcze wspomnieć, że w ramach konferencji we Wrocławiu realizowana też była sesja posterowa (postery umieszczono w sali głównej). Poza tym odbyła się także, aczkolwiek w innym miejscu, sesja edukacyjno-warsztatowa, podczas której grupa dzieci z lokalnej szkoły podstawowej przygotowała koncepcję ekologicznego miasta. Na koniec pierwszego dnia obrad przyniesiono ich prace, wykonane w formie makiet z ogólnie dostępnych materiałów, do głównej sali konferencji oraz połączono je w całość na podłodze. Stworzona kompozycja miała w zamyśle młodych autorów być modelem "ekologicznego miasta wspaniałych zdarzeń", któremu sami nadali nazwę Ekonowo.

Kreacja w wykonaniu dzieci przedstawia Ekonowo, czyli ekologiczne miasto wspaniałych zdarzeń (foto: AF, 2015)

Pokazywane na konferencji praktyczne przykłady pozytywnego zastosowania idei zrównoważonego rozwoju w zdecydowanej większości dotyczyły realizacji w krajach zachodnioeuropejskich. Jak bardzo jesteśmy w zakresie ekologii daleko od liderów świadczy najdobitniej pokazywany na posterach ranking pt. Zaangażowanie krajów w ekoinnowacje. W tym zestawieniu Polska z zaangażowaniem w innowacje ekologiczne (rozumiane jako wszelkie innowacje powodujące zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych i redukujące uwalnianie szkodliwych substancji do środowiska) na poziomie 42% średniej UE (stan na 2013 rok) plasuje się na przedostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.

Więcej na temat konferencji oraz o ekologii i problematyce zrównoważonego rozwoju na stronie ekologiakonstruktywnie.pl. Tam też w zakładce Dobre praktyki zamieszczono przykłady realizacji, w tym wybrane postery, a także wszystkie osiem krótkometrażowych filmów o ekologicznych inwestycjach w Europie pokazanych podczas spotkania we Wrocławiu.

[2015.06.07; Wydarzenie się odbyło; AF]


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander